Minder mestschade – meer grondgebonden melk!

Ik schrok me een hoedje toen ik afgelopen zaterdag hoorde dat Joop en Corine van Het Derde Erf zeven koeien moeten slachten.

De achtergrond is dat er veel te veel vee is in Nederland, en daardoor veel te veel mest. Dat is een belangrijk probleem voor drinkwater, voor overbemesting van rivieren en de Noordzee en voor de biodiversiteit. In principe ben ik voor een forse vermindering van vee in het land.

Vee hebben een belangrijke ecologische functie voor graslanden en biologische teelten. Natuurlijke mest gaat terug in het kringloop en voedt de gewassen. (Eigenlijk zouden we dat ook doen met onze uitwerpselen, maar dat is een ander verhaal…) Het probleem ontstaat als er veel te veel koeien zijn op een kleine oppervlakte.

Als we koeien en pinken en kalveren optellen en samenrekenen wordt het in “Grootvee-eenheden” (GVE). Op Het Derde Erf is het vandaag 39 GVE op 39 hectare. In lekentaal, ongeveer 1 koe per voetbalstadion. (1 hectare is 100x100m, iets groter dan een voetbalveld van 100x70m).

In Nederland zijn er helaas veel melkveehouders die veel koeien op een kleine oppervlakte houden. Het maximum is 3.8 GVE/hectare, en het langetermijndoel van het Ministerie van Economische Zaken is om dit terug te brengen naar 2.3 GVE/hectare. (van 4 naar 2 koeien per voetbalveld.) Dit is nog steeds twee keer zoveel als op Het Derde Erf.

Als we kijken wat onderzoekers vinden over een duurzame nutriëntenstroom komt het dichter bij 1-1.5 GVE/ha. Dit is eigenlijk waar we naartoe moeten met alle melkveehouders in Nederland, en Het Derde Erf is er al.

Hier is een kaart over de verdeleing in Nederland – waar domineren de grondloze koeien?

Aandeel van bedrijven met veel te veel koeien voor hun grond. (In Soest is het 25%.)

 

Dat zijn de feiten, nu komt de politiek.

Er was een flinke toename van melkvee vorig jaar, toen het “melkquotum” verviel, ondanks dat Nederland veel te veel mest al produceerde. Nu heeft het Ministerie van Economische Zaken besloten dat alle boeren terug moeten naar de hoeveelheid koeien dat ze hadden in 2015, ongeacht hoeveel grond ze hebben.

Joop en Corine hebben meer grond nu dan eerder, en blijven op 1 GVE/hectare. Ondanks dat zij het bijzonder duurzaam doen hebben zij nu een “bevel” gekregen om 7 van de 39 GVE weg te doen, terug naar de exacte hoeveelheid koeien van 2015.

Ik vind het zeer ongelukkig dat eruit wordt gegaan van de hoeveelheid koeien en niet de beschikbare oppervlakte. Minder koeien – zeker. Vooral van de overbevolkte megastallen!
Ontzie deze biologische grondgebonden boeren van deze maatregel!

Wij hebben een brief gestuurd aan de Staatssecretaris – misschien wilt u dat ook?

2017-06-28 Conceptbrief Staatssecretaris.docx

 

Wat je ook kan doen: Koop alleen biologische melk. Dan weet je zeker dat het niet uit een soja-mest-melkfabriek komt.

Share