Bomen

Bomen zijn niet alleen een rijke bron van voedsel, ze verbeteren ook de kwaliteit van de bodem, houden water vast en verzachten het micro-klimaat. En dat maakt ze belangrijk voor onze toekomst.

Göran, de initiatiefnemer achter de stichting, heeft veel ervaring met het selecteren, enten en planten van noten- en appelbomen, en experimenteert al jaren met de ontwikkeling van een zogenaamde slaboom, waarvan het blad eetbaar is. Ook Marcel verdiept zich al decennia in verschillende plant- en boomsoorten, en werkt samen met Vincent in een lokale moestuin.

Lindebomen langs de Dalweg in Soest - mooie bomen met eetbaar blad en bloesem voor thee.
Lindebomen langs de Dalweg in Soest – mooie bomen met eetbaar blad en bloesem voor thee.

Een interessant boek over bomen als bron van voedsel en voer, geschreven bijna 100 jaar geleden is (online, public domain): J Russel Smith – “Tree Crops – a Permanent Agriculture”

Smith ziet op zijn reizen door de wereld dat regen en wind de akkers van de wereld eroderen. Waar de ploeg komt, komt later woestijn. Zijn pleidooi is om meer te eten dat op bomen groeit, in complement met vrijlopend vleesvee op permanente graslanden. Geen ploeg meer nodig, en een steeds rijkere bodem.

De afgelopen jaren is er een vernieuwde interesse in duurzame voedselproductie en duurzame energie, waardoor bomen weer op de voorgrond komen. Soms wordt het “Voedselbos” of “Agroforestry” genoemd, soms “Forest garden”. Er zijn veel boeken en projecten in deze richting.

Meer lezen en kijken:
http://carbonfarmingsolution.com/

Video Green Gold – John D. Liu:

Interessante projecten in Nederland:
FoodForestry.nl – Voedselbos Ketelbroek / Groesbeek (aangeplant in 2009-2014)
lekkerlandgoed.nl – Voedselbos Haarzuilens (aangeplant in 2015-2016)
AkkerNaarBos.nl – Platform “Van Akker Naar Bos”, voor meer bomen in de voedselketen. Ook met een kaart van alle Nederlandse “voedselbossen”.