Colours make us happy / Kleuren maken ons blij (met Heppie)

Good morning! Goedemorgen!

When we arrived in Irkutsk, the first big city in Siberia, the Russian Federation, these flags where hanging in the street.

Toen we in Irkutsk aankwamen, hingen deze kleurige vlaggetjes op straat.

DSC03634

DSC03855

This beautiful wooden house was standing at the shore of the Baikal Lake. Dit mooie houten huis staat aan het Baikal meer.

 

 

Both in Mongolia (especially inside the Gers, the nomadic tents, and in the clothing) and in the Russian Federation, we found a lot of colors.
Zowel in Mongolie (en dan vooral binnen in de Gers, de nomaden tenten en in de klederdracht) als in de Russische Federatie, hebben we heel veel kleur gevonden.

DSC03867

Colorful houses as well at the Ecohostel at the Lake Baikal, where they also use solar energy (they overproduce during summer). Gekleurde huizen van het Ecohostel bij het Baikal meer, waar ze ook zonne-energie opwekken. In de zomer hebben ze zelfs meer energie dan ze kunnen gebruiken.

DSC03698

The Baikal Lake itself is also brilliantly blue. Het Baikal Meer is zelf ook briljant blauw.

DSC03980

These houses we found in the city of Irkutsk. Deze huizen stonden in de stad Irkutsk. I say: “more colorful houses in Holland!” Ik zeg: “meer gekleurde huizen in Nederland!”

DSC04248

St. Basil’s Cathedral – St. Basil’s kathedraal (grote kerk)

Also in Moscow a lot of colours. This is St. Basil’s Cathedral, a colorful symbol of Russia (created between 1555 and 1561 to celebrate the capture of the city of Kazan by Ivan the Terrible.

Ook in Moskou veel kleuren. Dit is St. Basil’s Kathedraal, een bekend en gekleurd symbool van Rusland. Deze kathedraal is gebouwd tussen 1955 en 1561, dus net na onze Middel-Eeuwen en voor de Tachtigjarige Oorlog, of de Nederlandse Opstand). Deze kathedraal is gebouwd om de verovering van de stad Kazan te vieren. Kazan is de hoofdstad van de autonome republiek Tatarije (wel eens van gehoord?). Kazan ligt op de grens tussen Europa en Azie. Ivan de Verschrikkelijke heeft deze hoofdstad in 1552 veroverd (en heel veel van de mensen gedood die in de stad woonden en de rest van de Tataren zijn uit de stad verbannen.

DSC04256

“Wow, I like these onion towers”. “Deze uien torentjes zijn te gek!”

DSC04232

Heppie on the Red Square, next to the Kremlin (which you see on the right). Heppie op het Rode Plein, naast het Kremlin (rechts)

DSC04445

And Moscow has become a richer city, with more playgrounds for children. En Moskou is een rijkere stad geworden, met nu veel speelplaatsen voor kinderen.

DSC04551

This beautiful blue building is The Hermitage, in St. Petersburg. Also very colourful inside, with paintings of Van Gogh and Monet (among others) that we got to admire. Dit schitterende blauwe gebouw is Het Hermitage in St. Petersburg. Ook heel gekleurd van binnen, met onder andere schilderijen van Van Gogh en Monet, die we konden bewonderen.

DSC04652

St. Petersburg looks in some ways like Amsterdam. St. Petersburg lijkt wel een beetje op Amsterdam 😉 (en dat is niet toeval…)

DSC04673_proc_heppi

And to conclude: the beautiful Church on Spilled Blood, in St. Petersburg. Again red blood connected to this colourful building. En tot slot: de gekleurde Kerk van de Verlosser op het Bloed (zoals de officiele vertaling klinkt). Alweer rood bloed verbonden aan een schitterend gebouw.

Comments are closed.