Disclaimer

Slaboom.nl, initiatief van Erik en Jonatan Christiansson, verleent jou hierbij toegang tot slaboom.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Slaboom.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Slaboom.nl spant zich in om de inhoud van slaboom.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op slaboom.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van slaboom.nl.

Voor op slaboom.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan slaboom.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij slaboom. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van slaboom.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.